zandpoortvest 10
be 2800 mechelen
t +32 15 336 336
m (b) +32 478 811 441
m (d) +32 475 477 478

Thomas Raat: selected works

2020 Faculty Club Leuven  > 31.12.2020

Thomas Raat

Lethal Label, 100 x 150 cm, 2008, ed 4 + 1 e.a., c-print on aluminium & ed 10 + 3 e.a., 50 x 70 cm, 2008, 4.500 €

 

 

The Experimenter's Dilemma 17.11 - 22.12.2013 | Galerie Transit Mechelen

[for english scroll down]

Opening zondag 17 november, 15 - 18 uur, receptie Tempelier bier [met dank aan Corsendonk]

De tentoonstelling The Experimenter's Dilemma toont een serie nieuwe werken van de Nederlandse kunstenaar Thomas Raat. Het recente werk van Thomas Raat richt zich op de verbreiding van de modernistische beeldtaal en de versplintering van het oorspronkelijk ideaal. Deze experimentele beeldtaal die voortkwam uit een kleine kring avant-gardisten werd in de loop van de jaren vijftig en zestig conventioneel, doordat vele kunstenaars en vormgevers haar tot voorbeeld namen. Zo ontstond een kunsthistorische schemerzone van afgeleide stromingen en toepassingen.                                                                      
Raat maakt gebruik van de esthetische concepten van wat hij 'slipstream' modernisme noemt. Zijn authentiek ogende beelden lijken zich te positioneren op het kantelmoment waarop het experimentele karakter van de aanvankelijk radicale, nieuwe beeldtaal conventioneel wordt, het moment waarop de ‘avant-garde’ huiselijk begint te worden.
The Experimenter's Dilemma bouwt voort op de serie An Inquiry into Meaning and Truth and more ... (2012) waarbij de kunstenaar een beeldend onderzoek deed naar de ontwerpen van boekomslagen van populaire, academische en soortgelijke intellectueel georiënteerde paperbacks die verschenen in de jaren 1945 tot en met 1970. De geselecteerde ontwerpen zijn ontdaan van titels en/of andere informatie die niet tot het ‘kale’ design behoren, om ze uiteindelijk zo precies mogelijk op groot formaat(165 x 110 cm)) na te schilderen. Ieder beeld wordt nauwkeurig in het paneel gekrast en vervolgens ingevuld met zwarte inkt. Na het schoonwassen blijft er een zwarte lijntekening over en wordt het paneel vervolgens met vele lagen olieverf ingeschilderd. Door de matte, kleurintensieve finish doen de werken denken aan een gezeefdrukt beeld en refereren hiermee aan hun toegepaste oorsprong. Echter, wanneer het werk van dichtbij bekeken wordt kan de tactiliteit van de kwaststreken en de met inkt gevulde groeven waargenomen worden. 
Thomas Raat (°1979, Leiderdorp) woont en werkt in Amsterdam. In 2001 studeerde hij af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij won zowel in 2003 als in 2004 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en rondde in 2012 een werkperiode af aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Thomas Raat

Grid triptyque, 184 x 116 & 184 x 67 & 184 x 110 cm, 2012, Oilpaint on MDF, ink

 

The exhibition The Experimenter's Dilemma presents a series of new works by Dutch artist Thomas Raat. The recent work of Thomas Raat focuses on the spread of the modernist visual language and the fragmentation of its original ideal. This experimental vernacular, which originated from a small circle of avant-gardists, took on more conventional properties as it became adopted by an increasing number of artists and designers over the course of the fifties and sixties. This, in turn, gave rise to an art historical twilight zone of secondary currents and applications.
Raat makes use of the aesthetic concepts of what he calls 'slipstream' modernism. His authentic-looking images seem to position themselves on the tipping point at which the experimental character of the initially radical new visual language becomes conventional, the point where ‘avant-garde’ becomes domestic.
The Experimenter's Dilemma builds on the series An Inquiry into Meaning and Truth and more ... (2012) in which the artist explored book cover designs of popular, academic, and similar intellectually-oriented paperbacks that appeared in the years 1945 to 1970. The selected designs have been stripped of titles and/or all other superfluous elements, leaving nothing more but the ‘bare’ design, and are then copied as closely as possible on large size panels (165 x 110 cm). Every image is carefully scratched into the panel and filled in with black ink. After having been washed clean, the panels, with their remaining black outline, are painted with many layers of oil paint. The matte, colour-intensive finish is reminiscent of screen-printed imagery and refers, in this way, to the printed origin of the work. The tactility of the brush strokes and ink-filled grooves, however, becomes all the more apparent when the work is viewed up close.
Thomas Raat (1979, Leiden) lives and works in Amsterdam. In 2001 he graduated from the Royal Academy of Art in The Hague. He was awarded the Royal Awards for Modern Painting in both 2003 and in 2004 and completed a working period at the Rijksakademie in Amsterdam in 2012.

 

Installation views The Experimenter's Dilemma | Transit Gallery November 2013:

Thomas Raat | The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Zonder titel 1 & 2,  34 x 22 cm, 2013, oil on MDF, ink, private collection

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat |  The Experimenter's Dilemma

Thomas Raat | The Experimenter's Dilemma

 

Thomas Raat | The Experimenter's Dilemma

A critical biography, 165 x 110 cm, 2013, oil on MDF, ink


Available works

Thomas Raat zonder titel 2012

Zonder titel, 244 x 180 x 23 cm, 2012, laminated MDF, bronze, matt lacquer

 

Thomas Raat

Zonder titel, 92 x 62 x 2 cm, 2012, spraypaint on board

 

Thomas Raat

Das Sprechen, 17 x 13 cm [in kader 37 x 30 cm], 2012, unique photo

 

 

Thomas Raat Babel

Babel, 140 x 200 cm, 2010, plastic tape on paper

 

Thomas Raat

New Order, 88 x 68 cm, 2009, plastic tape on paper

 

Thomas Raat

Holy P., 88 x 68 cm [x2], 2009, plastic tape on paper

 

Thomas Raat

z.T., 78 x 68 cm, 2009, plastic tape on paper

 

About Thomas Raat: The Persistence of the Present

Thomas Raat turns to the parameters of contemporary art locating sites of adjustment and revision, points of rupture that scar and mark, exposing readings indeterminable within the initial proposition of works. Beyond replication and re-manufacture Raat’s works are vehicles of trajectory, retrieved marks that collapse the given or implied histories from which they draw source, retaining these as inherent and intrinsic but considering them as solvent and subject to revision. Raat locates the motifs and conceptual agendas of existing works as starting points for his own works, adopting visual code as a point of activation and trigger rather than as a point of retrospective return or backward gaze. Raat’s work sits aside from parody as an endgame in itself drawing on disclosures of interruption, intervention and vandalism, as points of temporal revival through which works break from their own histories. Raat proposes continuing and continual readings in the here-and–now above readings harboured and contained, as relic, within the past.

Adopting systems of binary opposition and inversion Raat renovates ruptures that amplify the past in the persistence of the present, redressing representation and reconfiguring authorship. [Charles Danby]

 

 

Thomas Raat Mondriaan 45

Mondriaan 45 graden - 3' & 'Mondriaan 45 graden - 4, each 123 x 123 cm, 2008, oil on canvas in wooden frame

 

 

 

Thomas RaatThomas Raat

'MUMU', 2008, typewriter text on paper, A4[29,7 x 21 cm] & 'Pamphlet and Moor etihw eh't, 156 x 310 cm en 179 x 128 x 42 cm, 2008, plastic and tape, sound and speakers, cables

 

 

 

Thomas Raat Emmausgangers

Emmausgangers, 115 x 127 cm, 2006, plastic tape on paper

 

 

 

Alteration: exhibition in Transit 28/10 - 16/12/2007

Thomas Raat is gefascineerd hoe met kunstwerken omgegaan wordt, nadat ze het atelier hebben verlaten:  hoe ze bijvoorbeeld het doelwit worden van agressie of corruptie. Niet zozeer de normale toestand van een schilderij in het museum interesseert hem, eerder vindt hij zijn inspiratie bij werken die door vlijmscherpe messen of bijtende zuren werden verminkt, of eenvoudigweg werden vervalst.  Het zijn deze subtiele elementen in de geschiedenis van een schilderij die tot thema’s werden voor zijn eigen creaties.  Wat Raat bij de vervalsingen eveneens boeit is dat men net uit de vergelijking van het originele met het vervalste beeld de ware essentie van een meesterwerk kan ontdekken.  Uit dit onderzoek ontwikkelt Raat zijn nieuwe ”schilderijen” die zich als omgekeerde röntgenopnamen en dwarsdoorsneden van denkprocessen aan de buitenwereld presenteren. Vertrekkend vanuit een klein detail, weet hij middels plakken en knippen tot het uiteindelijke beeldmotief door te dringen.  Het welslagen van een werk hangt ervan af of men aan het einde van dit proces nog de energie van het originele beeld kan “voelen“. (vrij naar Erno Vroonen)

Kataloog beschikbaar, 96 bladzijden met teksten van Erno Vroonen en Allart Lakke/Thomas Raat

Thomas RaatRaat

Broadway Boogie Woogie 45°, 200 x 150 cm, 2007, plastic tape on paper & Victory Boogie Woogie 45°,200 x 150 cm, 2007, plastic tape on paper, private collections

 

Fragment of a text by Erno Vroonen, 2007:

It fascinated him to see how works of art were handled once they had left the studio: how, for example, they became the object of aggression and corruption. It was not the normal state of a painting in a museum that interested him; his inspiration came more from works mutilated by razor-sharp knives or corrosive acids, or which were simply forged. It was these subtle elements in the history of a painting that became the subject of his own creations. Another thing that fascinated Raat about forgeries was that it was precisely by comparing the original with the forged picture that one could uncover the true essence of a masterpiece. It was from this study that Raat developed his new ‘paintings’, which presented themselves to the outside world as reverse X-rays and cross-sections of thought processes. Starting from a small detail, he was able to penetrate to the final visual motif by means of cutting and pasting. The success of a work depended on whether one could still feel the energy of the original image at the end of the process.

 

RaatRaat

The Letter, 57 x 48 cm, 2007, plastic tape on paper, & Woman Playing Music, 59 x 49 cm, 2007, plastic tape on paper, private collections

 

RaatRaatRaatRaatRaat

Mondriaan 45° framed, 43 x 33 cm (x5), 2007, plastic tape on paper, private collection

 

 

2007 more works

Raat

Selfportrait in Front of One of my Paintings, 165 x 220 cm, 2007, plastic tape on paper, private collection

 

Thomas Raat

'Smoker', 45 x 35,5 cm, plastic tape on paper, 2007, private collection

 

 

Thomas Raat

Last Supper (Hondius - Van Megeren),diptychon, 184 x 244 cm (x2), 2007, plastic tape on paper / click here for larger LEFT image or RIGHT image, pc

 

Thomas Raat

Malle Babbe (Hals - Van Megeren), diptychon, 75 x 64 cm & 78 x 66 cm , 2007, plastic tape on paper, private collection

 

Thomas Raat Thomas Raat Thomas Raat - Goya

Kantwerkster (Vermeer), 45 x 40 cm, 2007, mixed media on paper, private collection & Smiling Girl (Vermeer), 40 x 30cm, 2007, private collection & Portrait of a Woman (Goya), 62 x 48 cm, 2007, mixed media on paper, private collection

 

Thomas RaatThomas Raat

  Mansportret, 30 x 25 cm, 2007, plastic tape on paper, private collection &   Vermeer-Signature, 25 x 34 cm, 2007, private collection